Tiếng Việt | English

15/07/2020 - 18:35

Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân là nhiệm vụ trọng tâm.

Sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Long An chung sức XDNTM” (2010-2020), bộ mặt nông thôn ở Long An đã có sự thay đổi rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Tỉnh tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giúp người dân phát triển sản xuất. Thực hiện Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X “Phát triển ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản.

Long An đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong XDNTM. Qua đó, nhiều cá nhân tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương.

Điểm sáng trong XDNTM của tỉnh là vừa qua, Châu Thành được công nhận huyện NTM. Giai đoạn 2011-2018, huyện huy động trên 1.800 tỉ đồng thực hiện chương trình XDNTM, trong đó vốn nhân dân đóng góp chiếm gần 30%. Đây là động lực để các địa phương khác phấn đấu đạt chuẩn NTM, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Đến nay, chương trình XDNTM của tỉnh đã đạt những kết quả rất khả quan. Kết quả đó là nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân chung sức, đồng lòng thay đổi diện mạo quê hương./.

Phương Trinh

Chia sẻ bài viết