Tiếng Việt | English

15/04/2024 - 06:48

Huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quí II/2024 được Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI họp ngày 11/4/2024 thông qua là phấn đấu tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 12% so với năm 2023.

Trong quí I/2024, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 8.639,4 tỉ đồng, đạt 40,6% dự toán tỉnh giao, tăng hơn 1,6 lần so cùng kỳ. Đây là những gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu còn nhiều ảm đạm.

Nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được ký Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu NSNN năm 2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung quán triệt sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2024.

Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tự giác chấp hành, thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy và dự toán thu ngân sách năm 2024 được giao theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND, ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực: Khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản, các khoản thuế phát sinh vãng lai đối với các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp và người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người nộp thuế và cơ quan thuế, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Đồng thời, bảo đảm triển khai, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo quy định hiện hành.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách các cấp, có kế hoạch và phân công cụ thể từng thành viên phụ trách kiểm tra, đôn đốc thu trên từng địa bàn, từng lĩnh vực thuế, nhất là các địa bàn có tỷ lệ thu thấp; xử lý kịp thời những vướng mắc và đề ra giải pháp để tiếp tục thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm kỷ luật, kỷ cương và vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm, gây thất thoát NSNN và các doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế, dây dưa nộp thuế, vi phạm các quy định của pháp luật về thuế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các chính sách, pháp luật về thuế đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa bàn, đối tượng nộp thuế; tích cực vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và Nhân dân tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về thuế;…

Năm 2024 có vai trò quyết định, tăng tốc để “về đích sớm” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 có ý nghĩa rất lớn đối với sự chủ động trong điều hành NSNN để kịp thời đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024, đặc biệt là thực hiện tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, góp phần hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết