Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 15:38

Khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn

Ngày 30/9, tại TP.Tân An, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An phối hợp với Trung tâm Truyền thông TN&MT - Bộ TN&MT tổ chức hội nghị “khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn” cho các cán bộ làm công tác truyền thông TN&MT, cán bộ quản lý nhà nước về TN&MT khu vực phía Nam.

Hơn 100 đại biểu từ các Sở TN&MT các địa phương, lãnh đạo sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự

Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững. Mô hình kinh tế tuần hoàn có thể đáp ứng được mục tiêu trên trong chủ trương chính sách của Nhà nước. Cùng với đó, các chính sách khuyến khích và tạo cơ chế cho kinh tế tư nhân phát triển trong bối cảnh thị trường cạnh tranh sẽ có nhiều cơ hội cho đầu tư của khu vực tư nhân vào thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.

Bộ TN&MT ban nhiều chính sách, văn bản, hướng dẫn trong quá trình quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư trong khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường theo xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn.

Báo cáo viên Lại Văn Mạnh giải đáp một số thắc mắc liên quan của đại biểu

Trong chương trình hội nghị, Ban Tổ chức tập trung giới thiệu 2 chuyên đề trọng tâm: Cơ sở khoa học và chính sách pháp luật thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; Một số công cụ chính sách, nguồn lực mới trong quản lý chất thải hướng đến kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh - Nguyễn Tân Thuấn nhấn mạnh, hội nghị lần này rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực giúp địa phương cập nhật các quy định mới cũng như hiểu rõ hơn mục tiêu, tinh thần của Luật và các văn bản hướng dẫn, giúp việc triển khai thực hiện được chính xác và thống nhất

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh - Nguyễn Tân Thuấn nhấn mạnh, năm 2022, Bộ TN&MT xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định, chính sách mới của Luật và các văn bản hướng dẫn tới cơ quan, tổ chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị lần này rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực, giúp địa phương cập nhật các quy định mới cũng như hiểu rõ hơn mục tiêu, tinh thần của Luật và các văn bản hướng dẫn, giúp việc triển khai thực hiện được chính xác và thống nhất. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cũng được báo cáo viên giải đáp, làm rõ một số thắc mắc liên quan./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết