Tiếng Việt | English

22/11/2023 - 15:57

Kiến Tường: Đảng ủy Quân sự thị xã quyết tâm đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Sáng 22/11, Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã Kiến Tường - Phạm Xuân Bách chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự thị xã phiên cuối năm 2023. Đại tá Trương Quốc Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An dự.

Đến nay có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt, cụ thể 09 chỉ tiêu đạt và 07 chỉ tiêu vượt Nghị quyết 2023 đề ra

Đến nay có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt, cụ thể 9 chỉ tiêu đạt và 7 chỉ tiêu vượt Nghị quyết năm 2023 đề ra

Trong năm 2023, tập thể Đảng ủy Quân sự thị xã chủ động, tích cực tham mưu Thị ủy - UBND thị xã chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Trong đó, nổi bật là tham mưu lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường; công tác huấn luyện, kiểm tra; công tác tuyển quân chất lượng được nâng lên; quán triệt, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu các cao điểm; phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống; chỉ đạo tổ chức, tham gia hội thi, hội thao chặt chẽ, nghiêm túc, nhiều nội dung đạt kết quả cao. Đến nay có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt, cụ thể 9 chỉ tiêu đạt và 7 chỉ tiêu vượt Nghị quyết năm 2023 đề ra.

Đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương mà Đảng ủy Quân sự thị xã đã đạt được năm 2023, Đại tá Trương Quốc Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã Kiến Tường - Phạm Xuân Bách đặc biệt nhấn mạnh những nội dung mà Đảng ủy Quân sự thị xã cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2024. Trọng tâm là đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang thị xã ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết