Tiếng Việt | English

23/09/2023 - 09:38

Kiến Tường đạt và vượt 10/18 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay, nhiều chỉ tiêu NQ đạt và vượt kế hoạch.

Nhiều kết quả nổi bật

Thông tin từ Thị ủy Kiến Tường, sau gần 3 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ thị xã lần thứ XII, với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay, có 10/18 chỉ tiêu NQ đạt và vượt kế hoạch. Đây là tiền đề để thị xã thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Kinh tế thị xã Kiến Tường tiếp tục có bước phát triển sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025

Kinh tế thị xã đạt mức tăng trưởng khá so với mặt bằng chung của tỉnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 7,58%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; sản xuất nông - lâm - thủy sản từng bước phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả. Thống kê của ngành Nông nghiệp thị xã, sản lượng lương thực bình quân hàng năm ước đạt trên 182.000 tấn, đạt 109,67%, trong đó, lúa chất lượng cao ước đạt 176.300 tấn/năm, đạt 142,36%.

Đặc biệt, thực hiện chương trình Phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao được thị xã tập trung triển khai, thực hiện, mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng dù có giai đoạn suy giảm do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng dần phục hồi ở mức ổn định. Khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An duy trì hoạt động, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động tại địa phương và khu vực Đồng Tháp Mười.

Công tác xây dựng cơ bản được chỉ đạo thực hiện hiệu quả, nhất là các công trình trọng điểm theo NQĐH Đảng bộ thị xã đề ra, phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chỉnh trang đô thị ngày càng khang trang, sạch, đẹp, góp phần tạo động lực phát triển KT-XH, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của người dân. Ngoài ra, trong nửa nhiệm kỳ qua, thị xã thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm bảo đảm tiến độ.

Tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ

Thông tin từ Thị ủy Kiến Tường, để đạt kết quả trên, trước hết, trong quá trình tổ chức phải nắm chắc NQ, dự báo đúng tình hình, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện quyết liệt NQ, xác định được những khâu đột phá, vấn đề trọng tâm ở từng thời điểm nhất định để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, trong quá trình lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thị xã thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng cũng như tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội nhằm thực hiện các chỉ tiêu NQ đạt kết quả cao nhất.

Sản lượng lương thực bình quân hàng năm của thị xã Kiến Tường ước đạt trên 182.000 tấn, đạt 109,67%

Theo Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, những kết quả sau gần 3 năm thực hiện NQ nhiệm kỳ mới chỉ là bước đầu. Với những chỉ tiêu đã đạt, thị xã tiếp tục phấn đấu để đạt cao hơn; với những chỉ tiêu chưa đạt, thị xã sẽ tập trung các giải pháp để hoàn thành. “Để thực hiện thắng lợi NQ nhiệm kỳ, trong hơn 2 năm còn lại, thị xã tập trung quán triệt NQ kết hợp đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện NQ.

Trong từng lĩnh vực, thị xã sẽ xây dựng các giải pháp cụ thể. Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, bên cạnh nguồn lực tại chỗ, thị xã đẩy mạnh kêu gọi các nhà đầu tư để tạo bước đột phá, khai thác tiềm năng, thế mạnh của đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thị xã tiếp tục chỉ đạo ngành Nông nghiệp có giải pháp phát triển sản xuất, nhất là thực hiện chương trình Phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, thị xã quan tâm thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, nội chính, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tạo tiền đề để thị xã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà NQĐH Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra” - ông Nguyễn Văn Vũ khẳng định./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết