Tiếng Việt | English

24/11/2023 - 10:03

Kiến Tường tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy năm 2023

Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đang tập trung mọi nguồn lực, giải pháp, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) năm 2023, tạo bước đệm hoàn thành các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Kinh tế giữ mức tăng trưởng ổn định

Thông tin từ UBND thị xã Kiến Tường, năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã tập trung mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Trong đó, thị xã đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ với mức tăng trưởng ổn định, thị trường hàng hóa đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hệ thống chợ được quan tâm đầu tư, công tác sắp xếp giữ gìn trật tự ổn định, bảo đảm phục vụ nhu cầu mua, bán của người dân.

hị xã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; ưu tiên khuyến khích các nhà đầu tư có tiềm năng, kinh nghiệm đầu tư vào các dự án trên địa bàn thị xã, nhất là khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An và Công viên văn hóa - thương mại Núi Đất để phát triển mạnh các loại hình du lịch, tạo việc làm cho người dân và nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách.

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ (bìa trái) kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có bước phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả với sản lượng lương thực bình quân đạt trên 180.000 tấn/năm, chương trình phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao được tập trung thực hiện đạt kết quả khả quan.

Đến nay, thực hiện Chương trình đột phá về Phát triển vùng lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao, thị xã xây dựng được vùng lúa chất lượng cao 7.755ha. Trong lĩnh vực công nghiệp, có sự tập trung, thu hút đầu tư nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tạo ra giá trị hàng hóa lớn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, năm 2023, với nhiều nỗ lực, thị xã chính thức được Bộ Xây dựng công nhận đạt đô thị loại III. Việc được công nhận đô thị loại III giúp thị xã Kiến Tường định hướng phát triển và đầu tư nâng cấp về mọi mặt theo các tiêu chí cao hơn, qua đó, mang lại bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại và hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, giúp thị xã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu NQ Thị ủy năm 2023.

Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết

Bên cạnh kết quả đã đạt, thị xã vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định khi tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, công tác thu ngân sách, nhất là thu cân đối đạt chưa cao; một số dự án đầu tư xây dựng có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình.

Sản xuất nông nghiệp của thị xã Kiến Tường tiếp tục có bước phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả

Để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2023, theo Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, từ nay đến cuối năm, thị xã tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển KT-XH.

Trong đó, UBND thị xã tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện NQ cấp ủy để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ sát, đúng, hiệu quả, gắn với các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; đôn đốc, giám sát thường xuyên việc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch; tập trung thu ngân sách, kiểm soát chi chặt chẽ, bảo đảm cân đối giữa thu và chi.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng như có giải pháp kiểm soát giá cả vật tư nông nghiệp, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện hiệu quả Chương trình Phát triển vùng lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao cũng như xúc tiến thương mại, phối hợp tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thị xã tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, nhất là quản lý đất công; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về xây dựng, sử dụng đất; tạo cảnh quan môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp;...

“Từ nay đến cuối năm, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu NQ Thị ủy năm 2023, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025” - ông Nguyễn Văn Vũ khẳng định./.

Kiên Định - Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết