Tiếng Việt | English

27/02/2023 - 09:55

Kỷ niệm ngày 27/2

Ảnh: Internet

 

Ngày Thầy thuốc Việt Nam đã tới
Lòng trào dâng phơi phới cờ sao
Tự hào áo trắng biết bao
Khẩn trương dập dịch, mức nào cũng tan

Kế hoạch giao phải làm khẩn cấp
Từng phút giây gấp gấp làm ngay
Truyền thông chẳng quản đêm, ngày
Cơ số phòng dịch đưa ngay ra dùng

Dịch sắp bùng vô cùng hối hả
Đồng tâm làm tất cả chung công
Cửa nhà ánh sáng lưu thông
Bà con, cô bác hợp đồng sẻ san

Dịch tan rồi luận bàn vui vẻ
Tất cả vì sức khỏe nhân dân
Tinh thần áo trắng tuyệt trần
Mừng ngày thầy thuốc xa, gần tặng hoa

Cho đời vang mãi khúc ca
Chúc mừng y tế xã nhà vì dân.

Hoàng Thị Huyền

Chia sẻ bài viết