Tiếng Việt | English

16/01/2016 - 08:13

Long An

Lan tỏa “Ngày vì người nghèo”

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ngày càng lan tỏa trong đời sống và được các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. 15 năm qua, toàn tỉnh thu Quỹ vì người nghèo được trên 157,6 tỷ đồng.

 

Tặng quà cho người nghèo.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000 - 2015 do UBMTTQVN tỉnh Long An tổ chức vào ngày 15-1-2016.

15 năm qua, toàn tỉnh thu Quỹ vì người nghèo được trên 157,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã xây dựng được 1.491 căn, sữa chữa 1.142 căn nhà đại đoàn kết; giúp đỡ nhiều hộ nghèo phát triển sản xuất, tặng quà ngày lễ, Tết. Nhờ nguồn vốn này nhiều hộ đã thoát nghòe, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn dưới 3%.

Trong vận động Quỹ vì người nghèo, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp,... ủng hộ tích cực. Chẳng hạn như, từ nguồn Quỹ vì người nghèo của Hội Nông dân đã hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân khó khăn thoát nghèo với số tiền hơn 17 tỷ đồng, đồng thời mở nhiều lớp tập huấn sản xuất cho nông dân. Đoàn TNCS.HCM đã vận động tiền ủng hộ chiến sĩ biên giới hải đảo, xây dựng gần 2.050 căn nhà tình bạn, sửa chữa nhiều nhà tình nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách và thanh niên nghèo lập nghiệp...

Nguồn quỹ “Ngày vì người nghèo” đã hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Theo đánh giá của UBMTTQVN tỉnh Long An, 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã mang lại ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước với nhân dân. Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong việc quan tâm ổn định đời sống hộ nghèo.

Qua thời gian cho thấy, cuộc vận động ngày càng phát triển và lan tỏa trong đời sống, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hưởng ứng tích cực..., góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình giải quyết việc làm-giảm nghèo.

Tại lễ tổng kết, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Ủy Ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2000-2015./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết