Tiếng Việt | English

25/05/2024 - 19:25

Long An chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Võ Văn Ngân và trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa

Ngày 24/5, tại Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XIII) và một số thành tựu KT-XH trên địa bàn tỉnh Long An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cũng thông tin về tình hình KT- XH trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cho biết, tỉnh đang hoàn chỉnh đề án xây dựng Khu lưu niệm, Nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Ngân và trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa (tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) với kinh phí hơn 112 tỉ đồng.

Tượng đài đồng chí Võ Văn Tần trong khu di tích

“Cùng với phát triển kinh tế, những năm qua, tỉnh cũng rất quan tâm đến công tác văn hóa, đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh sự tôn vinh đối với sự hy sinh thì công trình xây dựng Khu lưu niệm, Nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Ngân và trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa có ý nghĩa to lớn trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng”, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Trước đó, theo đánh giá của UBND tỉnh, các hạng mục công trình thuộc Di tích ngã tư Đức Hòa hiện hữu đã xuống cấp, thiếu các công trình tri ân, tôn vinh sự hy sinh và công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ huyện Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Nổi bật là công lao của hai đồng chí Võ Văn Tần và Võ Văn Ngân trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc.

Công trình này có ý nghĩa to lớn trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho Nhân dân, khích lệ, động viên các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước tiến lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 23/01/2024, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương xây dựng Khu lưu niệm, Nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân và trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa.

Được biết, mới đây, UBND tỉnh cũng đã có tờ trình HĐND và đã thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu lưu niệm, Nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân và trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa.

Theo dự kiến, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2024-2026 bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác./.

Khu vực ngã tư Đức Hòa là trung tâm đầu não quận Đức Hòa (nay là huyện Đức Hòa) trong suốt thời kỳ đấu tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cụ thể, ngày 04/6/1930, đồng chí Châu Văn Liêm (Bí thư liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn) và đồng chí Võ Văn Tần (Bí thư Quận ủy Đức Hòa) đã lãnh đạo hơn 5.000 nông dân Đức Hòa tập trung trước dinh Quận trưởng đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp.

Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu, đồng chí Châu Văn Liêm cùng nhiều đồng bào, đồng chí khác đã hy sinh. Ngã tư Đức Hòa cũng là nơi xử bắn các chiến sĩ tham gia Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1941.

Khu vực Ngã tư Đức Hòa đã được Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 05/9/1989.


Lê Đức

Chia sẻ bài viết