Tiếng Việt | English

26/09/2021 - 16:18

Long An: Có thêm khoảng 400 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trở lại

Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, qua 12 ngày thực hiện Kế hoạch (số 2962/KH-UBND ngày 13/9/2021) phục hồi sản xuất, kinh doanh, tỉnh có thêm khoảng 400 doanh nghiệp sản xuất đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Thực hiện theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, với rất nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch, tỉnh Long An đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh khi số ca mắc hàng ngày giảm. 

Doanh nghiệp lên phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở đó, để dần phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch (số 2962/KH-UBND ngày 13/9/2021) phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Qua 12 ngày thực hiện Kế hoạch có thêm khoảng 400 doanh nghiệp sản xuất đủ điều kiện hoạt động trở lại với khoảng 38.000 lao động và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu cũng hoạt động trở lại.

Tỉnh phấn đấu đến ngày 15/10/2021 sẽ phục hồi hoạt động khoảng 40% - 50% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau ngày 15/10/2021, tùy vào diễn biến dịch bệnh sẽ mở rộng thêm đối tượng doanh nghiệp hoạt động và mở rộng quy mô, công suất của từng doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có ít nhất khoảng 80% số doanh nghiệp hoạt động lại.

Long An thành lập 10 Đoàn công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Long An đang nghiên cứu xây dựng Kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, theo đó cũng sẽ tùy vào diễn biến dịch, tiến độ tiêm vắc-xin để dần mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế-xã hội, phấn đấu từ đầu năm 2022 sẽ đưa tất cả các hoạt động vào trạng thái bình thường mới.

Trước đó, trong hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng rất lớn. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động để cùng phòng, chống dịch.

Toàn tỉnh chỉ có khoảng 1.500 doanh nghiệp hoạt động (khoảng 11,1%), trong đó có khoảng 800 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “03 tại chỗ” với khoảng 42.622 lao động ở lại và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết