Tiếng Việt | English

27/08/2021 - 21:00

Long An lên kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch số 2759/KH-UBND về việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Long An ban hành kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh

Với mục đích chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp trên địa bàn khi quay trở lại sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục sản xuất, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên.

Từ đó, tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, người lao động chấp hành nghiêm chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp quản lý chủ động phương án ứng phó nhanh, kịp thời, hiệu quả nhất theo các cấp độ dịch bệnh. Ngoài ra, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất.

Theo kế hoạch của tỉnh có 3 giai đoạn: giai đoạn 1 trong thời  gian thực hiện giãn cách xã hội, giai đoạn 2 khi tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định (sau giãn cách) và giai đoạn 3 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, ổn định và bước vào giai đoạn bình thường mới. Tỉnh cũng quy định đối tượng doanh nghiệp, phạm vi hoạt động, quy định áp dụng cụ thể đối với từng giai đoạn và quy định chung để thực hiện.

Trong đó tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện ở từng giai đoạn sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

Trên cơ sở đó, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp theo nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.

Trước đó, từ ngày 13/7, UBND tỉnh có chủ trương cho doanh nghiệp sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" vừa phòng, chống dịch vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh ghi nhận 828 doanh nghiệp hoạt động theo phương án "3 tại chỗ" với hơn 48.000 lao động./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết