Tiếng Việt | English

28/07/2015 - 17:25

Long An: Công an tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


Công an tỉnh tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật lãnh đạo chỉ huy

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đưa vào Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thông qua giao ban tư tưởng hàng quý giữa các cụm thi đua.

Qua triển khai thực hiện, lãnh đạo công an các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện, thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Qua đó, từng CBCS luôn chấp hành tốt các quy định, quy trình, chế độ công tác, lễ tiết tác phong, ngôn phong khi giao tiếp, ứng xử.

Đặc biệt, công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả như: Mô hình 3 không: Không thờ ơ công việc, không cửa quyền hách dịch, không trễ hẹn; mô hình 4 không: Không sai sót, không trễ hẹn, không sai quy trình, không sách nhiễu và mô hình làm việc với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”. Qua đó, đã xuất hiện 22 tấm gương tiêu biểu dũng cảm liêm khiết không nhận hối lộ.

Đảng ủy, Ban Giám đốc còn công nhận và tôn vinh đơn vị công an đạt danh hiệu văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND. Hàng năm, đề ra Nghị quyết, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, chỉ tiêu thi đua cụ thể trên các lĩnh vực.

Qua đó, công an các đơn vị, địa phương đều có kế hoạch đăng ký “đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” và thực hiện chương trình đột phá các mặt công tác trọng tâm của Đảng ủy Công an tỉnh. Từ những kết quả đã đạt, Công an tỉnh được Bộ Công an xét và công nhận 4 năm liền đạt “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”.

Hàng năm, Giám đốc Công an tỉnh xét và công nhận đơn vị cấp cơ sở đạt “Đơn vị văn hóa; gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” đạt chỉ tiêu của bộ đề ra.

5 năm qua, Công an tỉnh có kế hoạch phát động thực hiện phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND,…

Qua đó, từng đơn vị, địa phương và CBCS tích cực tham gia các hoạt động trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa nơi đóng quân và nơi cư trú do chính quyền địa phương tổ chức./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích