Tiếng Việt | English

13/05/2021 - 19:18

Long An: Học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học

Chiều 13/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; đơn vị trực thuộc;Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp tỉnh; Trường Thể dục, Thể thao về việc tạm dừng đến trường để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và hoàn thành năm học 2020-2021.

Học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông; học viên hệ giáo dục thường xuyên và các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 17/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Riêng đối với lớp 9, lớp 12 học sinh, học viên tiếp tục ôn tập tập trung chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngay khi kết thúc kiểm tra cuối kỳ 2.

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh, học viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của UBND tỉnh; phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trực bảo vệ tài sản trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường và phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn ở địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, để hoàn thành chương trình, kết thúc năm học, các cấp học cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

Cấp mầm non, giáo viên lựa chọn các nội dung giáo dục cần thiết, phù hợp với thời gian còn lại để hoàn thành chương trình; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà bằng hình thức tổ chức các nhóm liên lạc qua mạng xã hội. Đặc biệt trẻ 5 tuổi cần lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1.

Cấp tiểu học, hiệu trưởng chủ động cho giáo viên tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của lớp, trường, địa phương với các hình thức dạy học phù hợp như: Trực tuyến qua Internet theo từng môn học để giúp học sinh hoàn thành chương trình theo đúng quy định.

Cấp THCS, THPT, thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Tùy theo điều kiện của đơn vị, thủ trưởng tổ chức hình thức dạy học phù hợp như: dạy trực tuyến, giao bài tập, tóm tắt kiến thức cần thiết,… để học sinh hoàn thành chương trình, không cắt xén, dồn nén, bảo đảm thực đúng, đủ chương trình theo quy định.

Riêng học sinh lớp 9, lớp 12, thủ trưởng đơn vị tiến hành tổ chức ôn tập cho các em, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021; đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết