Tiếng Việt | English

20/03/2020 - 10:16

Long An: Học sinh THPT, học viên, sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Long An có tờ trình, ngày 20/3, UBND tỉnh đồng ý cho học sinh THPT, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh THPT, học viên, sinh viên nghỉ thêm 1 tuần

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho học sinh cấp THPT, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 23/3 đến hết ngày 28/3.

UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục có kế hoạch dạy bù để bảo đảm chương trình, kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương  đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; chỉ đạo việc phân công cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên các trường trực bảo vệ tài sản trong thời gian tạm nghỉ và phối hợp cơ quan chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết