Tiếng Việt | English

23/09/2021 - 14:12

Long An tổ chức tiêm phòng bệnh bại liệt (IPV) cho trên 41.000 trẻ

Từ ngày 21 - 24/9, Long An tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh Bại liệt (IPV) cho trên 41.000 trẻ sinh từ ngày 01/3/2016 đến ngày 28/02/2018.

Trẻ em được tiêm phòng bệnh bại liệt (IPV)

Tại Việt Nam, vắc-xin phòng bệnh bại liệt (OPV) được triển khai trong chương trình Tiêm chủng mở rộng từ năm 1985. Tỷ lệ uống 3 liều vắc-xin tOPV luôn đạt trên 90% từ năm 1993 và liên tục duy trì ở mức cao trong nhiều năm qua.

Từ tháng 6/2016, cùng cả nước, Long An thực hiện chuyển đổi sử dụng vắc-xin uống phòng bại liệt từ 3 tuýp (tOPV) thành 2 tuýp (bOPV gồm tuýp 1 và 3) trên toàn quốc cho trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi. Đồng thời triển khai tiêm 1 mũi vắc-xin bại liệt (IPV bao gồm tuýp 1, 2 và 3) cho trẻ 5 tháng tuổi từ tháng 9/2018.

Trong giai đoạn từ khi ngừng sử dụng vắc xin tOPV vào tháng 5/2016 đến thời điểm triển khai vắc xin IPV vào tháng 9/2018, Long An có khoảng hơn 40.000 trẻ thuộc diện đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm vắc xin IPV để phòng bệnh bại liệt do vi rút tuýp 2. Vì vậy, để bổ sung đầy đủ cho trẻ thiếu phòng bệnh bại liệt tuýp 2, Long An tiến hành tiêm trả mũi vắc-xin phòng bại biệt IPV.

Cụ thể, tất cả xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh sẽ tổ chức tiêm cho trẻ sinh từ ngày 01/3/2016 đến ngày 28/02/2018 chưa được tiêm vắc-xin IPV trong tiêm chủng thường xuyên (trừ trường hợp có bằng chứng đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phối hợp có thành phần bại liệt của cả tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ).

Vắc-xin IPV sử dụng là vắc xin do GAVI viện trợ đã được cấp phép lưu hành ở Việt Nam, lọ 10 liều, dạng dung dịch.

Chiến dịch nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bại liệt trong cộng đồng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt. Trong đó, mục tiêu cụ thể là đạt trên 90% đối tượng được tiêm bổ sung 1 mũi vắc-xin bại liệt (IPV) trên quy mô tỉnh, bảo đảm an toàn và chất lượng tiêm chủng./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết