Tiếng Việt | English

05/08/2016 - 08:51

Môi trường luôn đồng hành cùng cuộc sống con người

Long An nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đã và đang thu hút đầu tư mạnh mẽ. Toàn tỉnh có 7.324 doanh nghiệp trong nước, 447 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Bên cạnh thu hút đầu tư, tỉnh cũng quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, giải quyết và khắc phục những điểm đen về môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp. Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra

Chương trình đột phá giai đoạn 2011-2015: “Chương trình khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững”. Từ đó, tiến hành quy hoạch, xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, dự án, bộ tiêu chí,... về bảo vệ môi trường bền vững. Trong đó, điểm nhấn là xây dựng quy định hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoạt động ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá khả năng tiếp nhận ngành nghề có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh,... Nhờ đó, Long An từng bước khắc phục các điểm đen, điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Quan điểm bảo vệ môi trường của tỉnh tiếp tục được khẳng định rõ trong Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020): “Tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm nóng về môi trường, tuân thủ quy định kiểm soát môi trường ngay từ khâu quy hoạch, triển khai dự án; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực xử lý môi trường,...”. Long An tiếp tục xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An đến năm 2020; kế hoạch thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Long An; xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng công bố sách xanh về bảo vệ môi trường tỉnh Long An,...

Ngoài ra, tỉnh quan tâm đến việc bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, đến rác thải từ nông nghiệp. Với những quyết sách chính trị, quyết tâm cao cùng hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện, hy vọng, tỉnh sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội mà vẫn bảo vệ môi trường bền vững.

Yếu tố môi trường luôn đồng hành với cuộc sống con người ở cả hiện tại và tương lai. Tăng trưởng kinh tế không thể tách rời với bảo vệ môi trường. Formosa và những hệ lụy của nó chính là bài học đắt giá trong thu hút đầu tư./.

Kim Quy

 

Chia sẻ bài viết