Tiếng Việt | English

28/10/2015 - 14:42

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới là chủ đề của buổi hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An và Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp tổ chức tại TP.Tân An.


Xã Bình Tâm, TP. Tân An đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Nguyễn Thị Cẩm cho biết, hội thảo này là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Làm cho thế giới sạch hơn, góp phần thực hiện chủ đề năm 2015 “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm tăng cường thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

Được biết, môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gồm 5 tiêu chí: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Đến nay, TP.Tân An đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi; tất cả các xã đều đạt tiêu chí về môi trường.

Tại buổi hội thảo, nông dân đã nghe các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi những nội dung về: Hiện trạng và những biện pháp kỹ thuật chủ yếu để hạn chế ô nhiễm môi trường trong xây dựng nông thôn mới; Ứng dụng hầm ủ khí sinh học và chế phẩm sinh học trong chăn nuôi; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để hạn chế ô nhiễm môi trường trong trồng trọt; các tiến bộ kỹ thuật về cơ giới, chế phẩm sinh học trong xử lý xác bã hữu cơ, chế phẩm sinh học phòng trừ dịch hại thay dần sản phẩm hóa học; giới thiệu một số phân bón thế hệ mới, giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết