Tiếng Việt | English

08/03/2024 - 08:45

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Hôm nay, ngày 08/3/2024 là cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1.984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (PN) (08/3/1910 - 08/3/2024). Với tất cả tình cảm và sự trân trọng, “một nửa thế giới” hướng về những người PN thân yêu của mình bằng những lời nói, việc làm, hành động hết sức ý nghĩa.

Đây chính là dịp để chúng ta tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, khẳng định và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ PN cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên (HV), PN gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống; biểu dương tinh thần thi đua của các cấp Hội Liên hiệp (LH) PN.

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử của đất nước, hình ảnh người PN Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đã trở thành một biểu tượng cao đẹp của dân tộc.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế và đổi mới của đất nước, PN Việt Nam ngày càng tự tin, bản lĩnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần hiện thực hóa khát vọng cường thịnh của dân tộc.

Ngoài việc chăm lo cho gia đình, PN ngày nay còn biết sắp xếp hài hòa và tham gia công việc xã hội; chăm chỉ, sáng tạo trong lao động, có nguồn thu nhập ổn định đóng góp vào tài chính gia đình; thực hành tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, phù hợp điều kiện kinh tế gia đình;...

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện các nội dung thi đua công tác Hội và phong trào PN. Nổi bật là việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” và “Xây dựng người PN Long An tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống tốt đẹp của người PN Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đặc biệt, các cấp Hội LHPN đã có nhiều chương trình, dự án, hoạt động nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho PN. Một khi bảo đảm về kinh tế sẽ thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của PN trong gia đình và xã hội.

Thông tin từ Hội LHPN tỉnh, trong năm 2023, các cấp Hội thực hiện các hoạt động hỗ trợ HVPN phát triển kinh tế. Cụ thể, các cấp Hội đã giúp 116 HVPN khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ HVPN tiếp cận nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động xã hội hóa, duy trì các tổ góp vốn xoay vòng; tổ chức các đoàn tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh;...

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do PN tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; tổ chức ký kết chương trình phối hợp tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho HVPN.

Trong năm qua, các cấp Hội phối hợp các ngành liên quan tổ chức dạy nghề cho 4.380 lao động nữ; giới thiệu việc làm 4.242 lao động nữ.

Hội LHPN các cấp trong tỉnh duy trì thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội. Các cấp Hội quản lý 1.085 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 49.588 hộ vay, tổng dư nợ hơn 2.218 tỉ đồng; đồng thời, hỗ trợ PN vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác với số tiền hơn 184 tỉ đồng, có 11.525 hộ vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, Hội các cấp ký kết chương trình phối hợp nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn về thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng cho HVPN khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, sản xuất nông nghiệp,...

Với những chương trình, dự án, chính sách trong lĩnh vực kinh tế, HVPN được tạo điều kiện tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp, tích cực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức phù hợp, tự chủ về tài chính,... qua đó nâng cao vị thế, quyền năng kinh tế cho PN.

Nổi bật nhất là Cuộc thi PN khởi nghiệp, thu hút sự tham gia của đông đảo HVPN, tạo nên một phong trào khởi nghiệp thiết thực, sôi động, rộng khắp. Đề án Hỗ trợ PN khởi nghiệp đóng góp quan trọng vào phong trào khởi nghiệp, mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của tỉnh.

Để nâng cao quyền năng kinh tế cho PN cần tích cực triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” và “Xây dựng người PN Long An tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên”; tạo điều kiện, thúc đẩy PN khởi nghiệp thành công và lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong PN.

Hội LHPN các cấp tiếp tục hỗ trợ, xây dựng các mô hình khởi nghiệp, tạo điều kiện cho HVPN sáng tạo, tích cực lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết