Tiếng Việt | English

18/04/2021 - 09:40

Ngành Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong trường học

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và hút thuốc lá trong trường học được các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Long An hết sức quan tâm. Năm học 2020-2021, ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện các giải pháp đề ra nhằm kéo giảm tình trạng sử dụng ma túy, hút thuốc lá trong trường học.

Một buổi họp liên ngành về công tác phòng, chống ma túy tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa

Một buổi họp liên ngành về công tác phòng, chống ma túy tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa

Tuyên truyền, nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy

Công tác tổ chức tuyên truyền PCMT trong trường học được ngành GD&ĐT tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo toàn diện, quyết liệt; đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền PCMT trong trường học. Đặc biệt, ngành GD&ĐT tuyên truyền về các biện pháp PCMT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên (HSSV) trên website, cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT, các trường học, báo, đài địa phương, mạng xã hội và các hình thức khác: Thông qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp chủ nhiệm, hệ thống phát thanh măng non, phát thanh học đường, phát thanh thanh niên; xây dựng các mô hình; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao.

Các trường học chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tổ chức các hình thức tuyên truyền PCMT thông qua đẩy mạnh các hoạt động, phong trào vui chơi lành mạnh thu hút HSSV tham gia. Qua đó, giúp HSSV biết được tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và có trách nhiệm bảo vệ bản thân, cộng đồng, xã hội. Phát huy vai trò của nhân viên y tế trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về tác hại của việc sử dụng ma túy, chất hướng thần mới có thể gây nghiện và mối quan hệ giữa ma túy - HIV/AIDS.

Song song đó, ngành GD&ĐT tổ chức míttinh, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, thi sáng tác các tác phẩm, biểu diễn tiểu phẩm nội dung tuyên truyền về PCMT; phối hợp cơ quan công an, ngành chức năng giáo dục kỹ năng PCMT phù hợp với từng nhóm, đối tượng HS cụ thể, trong đó chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; chỉ đạo các đơn vị, trường học vận động, tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và HSSV không trồng cây có chứa chất ma túy,...

Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ tại Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Tân An

Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ tại Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Tân An

Khuyến khích học sinh tham gia mô hình câu lạc bộ phòng, chống ma túy

Thông tin từ Sở GD&ĐT, trong các năm học (2018-2019 và 2019-2020), 100% trường học không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, phát sinh người nghiện; đồng thời, các trường xây dựng cơ chế thống kê, báo cáo thường xuyên theo định kỳ và đột xuất về công tác PCMT, biện pháp xử lý trong trường hợp HSSV liên quan đến tệ nạn ma túy.

Đạt kết quả trên, các trường học tổ chức cho HSSV tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về PCMT; duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ Tuổi trẻ PCMT theo các cụm trường nhằm tuyên truyền tác hại của ma túy, cách phát hiện và phòng tránh nghiện ma túy đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, HSSV và gia đình HS ở các khu vực trọng điểm về tệ nạn ma túy. Đặc biệt, các đơn vị, trường học tiếp tục thành lập và củng cố Đội Thanh niên xung kích nắm bắt kịp thời thông tin, tư tưởng, việc làm xấu của HS trong các lớp học để có biện pháp giáo dục kịp thời; duy trì các hòm thư góp ý để phát động HS tham gia góp ý, tố giác những HS có những biểu hiện liên quan đến tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật;…

Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên) phối hợp giáo viên chủ nhiệm xây dựng chương trình giáo dục PCMT thông qua các hoạt động ngoại khóa; phối hợp các cơ quan, ngành chức năng xây dựng tài liệu, nội dung tuyên truyền cho các trường học sử dụng; tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung tài liệu giáo dục PCMT cho phù hợp từng đối tượng HS, từng cấp học (khi có hướng dẫn, yêu cầu).

Đến nay, 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, HSSV và gia đình HS. Các đơn vị, trường học (thuộc vùng biên giới như các huyện: Đức Huệ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường) nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, triển khai, thực hiện các hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác PCMT mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia theo chỉ đạo của Trung ương./.

Từ năm 2018-2020, toàn tỉnh có 100% (376/376) trường học tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thúc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên về phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy được 3.561 cuộc với 89.395 lượt cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và 835.105 học sinh tham gia.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích