Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 05:18

Người dân tiếp tục kiến nghị thi công đê bao khép kín Vàm Mỹ Điền - Kinh Nước Mặn

Dự án thi công khép kín Vàm Mỹ Điền - Kinh Nước Mặn từng được thẩm định nhưng đến nay vẫn chưa có vốn đầu tư. Gần đây, người dân tiếp tục kiến nghị Nhà nước xem xét sớm triển khai.

Người dân kiến nghị đầu tư đê bao khép kín

Những năm qua, người dân nhiều lần kiến nghị Nhà nước xem xét sớm triển khai thi công khép kín Vàm Mỹ Điền - Kinh Nước Mặn.
Đoạn đê bao Vàm Mỹ Điền kênh Nước Mặn, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An là công trình “Đê bao ven sông Vàm Cỏ, xã Long Hựu Tây- Đoạn từ ĐT 826B đến đê Thủy sản - huyện Cần Đước".

Đoạn đê bao này thuộc dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc và 02 xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, huyện Cần Đước. 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Năm 2016, dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 83 tỉ đồng. 

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã nhiều lần kiến nghị các bộ, ngành Trung ương bố trí vốn triển khai dự án, tuy nhiên chưa được hỗ trợ.

Trong khi chờ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước để rà soát phạm vi vùng dự án nhằm tránh bị trùng lắp với các dự án quy hoạch công nghiệp, đô thị khác. Qua đó, thống nhất đề xuất điều chỉnh quy mô dự án phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét, cân đối các nguồn vốn, phân bổ hỗ trợ để thực hiện dự án, trong đó có công trình “Đê bao ven sông Vàm Cỏ, xã Long Hựu Tây - Đoạn từ ĐT 826B đến đê Thủy sản - huyện Cần Đước"./.

Đức

Chia sẻ bài viết