Tiếng Việt | English

08/09/2020 - 11:42

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang trao 104 con bò giống cho hộ nghèo thị xã Kiến Tường

Ngày 08/9, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng đại diện các đơn vị tài trợ đến trao 104 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Đợt này, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các đơn vị tài trợ trao cho người dân thị xã Kiến Tường 104 con bò giống với tổng kinh phí 1,3 tỉ đồng

Chương trình trao bò giống do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các đơn vị tài trợ đã được triển khai 3 đợt trên địa bàn thị xã Kiến Tường, với tổng số 414 con bò giống được trao đến tay các gia đình nghèo ở địa phương.

Trong đợt này, thông qua sự vận động của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ kinh phí trao 104 con bò giống với tổng trị giá 1,3 tỉ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang mong muốn chương trình hỗ trợ bò giống sẽ giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Kiến Tường có điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện đời sống. Qua đó, góp phần tích cực hỗ trợ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại địa phương./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết