Tiếng Việt | English

06/10/2022 - 16:04

Nhiều giải pháp mới trong thực hiện hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh

Ngày 06/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo về thực hiện công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2022 với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Quang Thái cùng Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh - Nguyễn Đại Tánh chủ trì hội nghị.

Hội thảo về thực hiện công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2022

Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”, Long An đạt được kết quả bước đầu. Năm 2021, toàn tỉnh có 13,19% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 64,43% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các trường cao đẳng, đại học, trong đó, học cao đẳng nghề là 14,51%.

Tuy nhiên thời gian qua, công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa có giải pháp căn cơ. Đặc biệt là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT chọn học nghề chưa đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân là do công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề ở trường phổ thông còn mang nặng hình thức, chưa có sự liên kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp; phụ huynh còn mang nặng tâm lý “trọng thầy hơn thợ; quy mô, ngành nghề, chất lượng đào tạo vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu;…

Thời gian qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT chọn học nghề chưa đạt mục tiêu đề ra

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận, đề ra các giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT vào học các ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu xã hội; các trường học thay đổi hình thức, tư vấn hướng nghiệp học sinh, đặc biệt là phối hợp các trường nghề tổ chức học sinh tham quan và tìm hiểu về các ngành nghề đào tạo. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đề ra giải pháp đầu tư Trường Cao đẳng Long An thành trường cao đẳng chất lượng cao; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo thông qua việc liên kết với doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài tỉnh có thương hiệu;…

Đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp thực hiện công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong thời gian tới

Ngoài ra, một số doanh nghiệp sẵn sàng vào cuộc trong công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh thông qua nhiều hình thức như tổ chức cho học sinh tham quan nhà xưởng, trải nghiệm hoạt động sản xuất thực tế tại công ty; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực tập; đồng thời, nêu lên những nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề cao, giúp các trường nghề tăng cường, bổ sung vào chương trình đào tạo;…

Công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế, do vậy cần sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích