Tiếng Việt | English

17/03/2024 - 11:51

Nông dân thu hoạch trên 106.000ha lúa Đông Xuân 2023-2024

Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Long An đã thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 được trên 106.000ha, đạt gần 45% diện tích gieo sạ toàn vụ, sản lượng trên 687.000 tấn.

Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh thu hoạch trên 106.000ha lúa Đông Xuân 2023 - 2024

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, toàn tỉnh gieo sạ 235.718ha, đạt 105,6% kế hoạch. Đến nay, nông dân thu hoạch được trên 106.000ha, năng suất lúa ước đạt 64,8 tạ/ha, sản lượng trên 687.000 tấn.

So với tuần trước, giá lúa giảm từ 200-300 đồng/kg, riêng nếp IR4625 và lúa Đài thơm 8 có giá ổn định. Cụ thể,  nếp IR4625 từ 7.800-8.000 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 từ 7.600-7.800/kg, lúa IR 50404 từ 7.300-7.500 đồng/kg (giảm 200 đồng/kg), lúa OM 5451 từ 7.400-7.500 đồng/kg (giảm 300 đồng/kg),…

Giá lúa giảm từ 200 - 300 đồng/kg so với tuần trước

Theo ngành chuyên môn, tình hình sâu, bệnh xuất hiện trên lúa Đông Xuân 2023-2024 như rầy phấn trắng, diện tích nhiễm là 1.340ha, giảm 315ha so với tuần trước, mật số nhiễm phổ biến là 1.500-3.000 con/m2, tập trung trên lúa giai đoạn đòng trổ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.

Các đối tượng sinh vật gây hại khác, rầy nâu (532ha), bệnh cháy bìa lá (500ha), bệnh vàng lá chín sớm (312ha), bệnh đạo ôn cổ bông (232ha), bệnh đạo ôn lá (220ha), sâu cuốn lá nhỏ (185ha), sâu năn (100ha),… xuất hiện trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng trổ, chín, tập trung chủ yếu ở các huyện Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thủ Thừa, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An

Ngoài ra, lúa vụ Hè Thu 2024 gieo sạ được 29.231ha/215.000ha, đạt 13,6% kế hoạch, bằng 71,1% so với vụ lúa Hè Thu 2023. Sâu, bệnh gây hại như bệnh đạo ôn lá (1.668ha), rầy nâu (355ha),… gây hại trên trà lúa đẻ nhánh ở huyện Tân Thạnh và Thạnh Hóa.

Dự báo tuần tới, rầy nâu xuất hiện rải rác, bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá giảm diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh, đòng. Các đối tượng rầy phấn trắng, chuột, bệnh đạo ôn cổ bông,... gia tăng diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trổ, chín.

Ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh trên lúa, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu, bệnh để có biện phóng phòng trừ./.

                                                                                                 Văn Đát

Chia sẻ bài viết