Tiếng Việt | English

13/05/2024 - 15:08

Sâu, bệnh gây hại ít ở đầu vụ sản xuất lúa Hè Thu 2024  

Mặc dù sâu, bệnh gây hại trên lúa Hè Thu 2024 có tăng so với tuần trước nhưng tỷ lệ nhiễm và mật độ gây hại thấp, chủ yếu là bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân, rầy phấn trắng, nông dân cần chủ động phòng ngừa.

Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống được hơn 89.000ha/215.000ha lúa Hè Thu 2024

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh xuống giống được hơn 89.000ha/215.000ha lúa vụ Hè Thu 2024, đạt 41,8% kế hoạch gieo sạ toàn vụ, bằng 67,5% so cùng kỳ năm 2023, tập trung ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, đã thu hoạch hơn 26.000ha, năng suất lúa khô ước đạt 7 tấn/ha, sản lượng hơn 183.000 tấn.

Đa số diện tích xuống giống trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Hiện trà lúa phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc. Tình hình sâu, bệnh gây hại đầu vụ lúa Hè Thu 2024 với tỷ lệ thấp.

Cụ thể, bệnh đạo ôn lá (430ha), sâu đục thân (348ha), rầy phấn trắng (170ha), ốc bươu vàng (124ha), bọ trĩ (121ha), bệnh cháy bìa lá (130ha),… gây hại trên trà lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng trổ ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng,Tân Thạnh, Đức Huệ, Đức Hòa và thị xã Kiến Tường.

Anh Nguyễn Sơn Lộc, nông dân xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, cho biết: “Vụ Hè Thu 2024, gia đình tôi sản xuất 5ha lúa (giống Đài thơm 8). Đến thời điểm này, lúa được hơn 20 ngày tuổi, chưa thấy xuất hiện sâu, bệnh gây hại trên trà lúa. Hiện lúa phát triển tốt”.

Nông dân cần chủ động phòng trừ sâu, bệnh để có vụ mùa bội thu

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Bằng thông tin: Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống được 26.474ha/28.300ha lúa Hè Thu 2024, đạt 93,5% kế hoạch, các giống chủ yếu được nông dân chọn sử dụng trong vụ này là OM 5451, OM 18, Nàng hoa 9, Đài thơm 8, ST24, RVT,... Hiện trà lúa phát triển tốt, nhờ công tác phòng, ngừa ngay từ đầu vụ nên sâu, bệnh gây hại ít. Theo số liệu thống kê của huyện, có hơn 80ha lúa bị nhiễm bọ trĩ, sâu keo, chuột và ốc bươu vàng gây hại mức độ nhẹ.

Còn tại huyện Tân Hưng, đến thời điểm này, nông dân xuống giống lúa vụ Hè Thu 2024 được hơn 37.200ha (có hơn 5.200ha giai đoạn mạ, hơn 20.000ha giai đoạn đẻ nhánh, gần 3.600ha giai đoạn đòng trổ và hơn 7.200ha đã thu hoạch). Dịch bệnh gây hại chủ yếu là ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá với mật số, tỷ lệ bệnh gây hại thấp.

Theo dự báo của ngành chuyên môn, các đối tượng ốc bươu vàng, bọ trĩ, chuột,... tăng diện tích nhiễm trên trà lúa giai đoạn mạ. Các đối tượng bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, rầy phấn trắng, chuột, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân,... gia tăng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu 2024 giai đoạn đẻ nhánh, đòng trổ./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết