Tiếng Việt | English

30/03/2022 - 10:05

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với thị xã Kiến Tường về chuyển đổi số

Ngày 29/3, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An - Nguyễn Bá Luân làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với thị xã Kiến Tường về một số nội dung trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền thị xã Kiến Tường trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Năm 2021, thị xã Kiến Tường đã từng bước thay đổi nhận thức về chuyển đổi số. Thị xã đẩy mạnh cung cấp, tuyên truyền, hướng dẫn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, trang bị máy tính, thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của thị xã trong năm 2021 là 2.061 hồ sơ, tăng 1.736 hồ sơ so với năm 2020; tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích là 934 hồ sơ, tăng 870 hồ sơ so với năm 2020.

Tính riêng trong quý I /2022, thị xã tiếp nhận giải quyết được 621 hồ sơ đã công bố dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%, tăng 579 hồ sơ so với cùng kỳ; số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 08 hồ sơ. Nhờ đó, người dân nhận thấy được sự tiện lợi và hiệu quả khi sử dụng dịch vụ công. Hạ tầng kỹ thuật CNTT của thị xã không ngừng được quan tâm đầu tư, mở rộng, nâng cấp tương đối hoàn chỉnh; 100% cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường đã xây dựng mạng nội bộ, thiết bị tường lửa diệt virus; khai thác sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng và đường truyền interner tốc độ cao phục vụ cho việc triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung của thị xã. Trên 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp thị xã và 92% công chức cấp xã, phường được trang bị máy tính phục vụ công tác. Hiện nay, thị xã đã đầu tư hệ thống giám sát với 90 camera phục vụ mục đích đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền thị xã Kiến Tường trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị địa phương triển khai kịp thời các nội dung chuyển đổi số như phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh trong thời gian tới, lựa chọn các lĩnh vực phù hợp để xây dựng chuyển đổi số cho thị xã trong tình hình hiện nay./.

Tuấn Hùng 

Chia sẻ bài viết