Tiếng Việt | English

06/05/2022 - 08:24

Tân An: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Thời gian qua, TP.Tân An, tỉnh Long An triển khai quyết liệt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên (CBĐV) ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Học tập, làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ

Ngay sau khi có các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trong đó tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai học tập và cụ thể hóa các kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy phân công từng cơ quan, đơn vị phụ trách nhiệm vụ cụ thể; theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy triển khai nghiêm túc ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

Người dân được hướng dẫn, phục vụ tận tình tại bộ phận “một cửa” phường 3, TP.Tân An

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh cho biết, việc học tập và làm theo gương Bác của mỗi CBĐV ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương theo Bác. Thành phố cụ thể hóa, xây dựng các chuyên đề hàng năm sát với tình hình nhằm tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chuyên đề năm 2021 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển TP.Tân An đạt chuẩn đô thị loại 1”; chuyên đề năm 2022 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân”.

Trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW, các kế hoạch chuyên đề hàng năm của Thành ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung học tập gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những chuyên đề phù hợp từng ngành, lĩnh vực. Đơn cử như MTTQ thành phố có Kế hoạch về Nâng cao trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của CBĐV Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Công an thành phố có Kế hoạch về Đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tập trung xây dựng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; hay phường 7 có Kế hoạch về Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển địa bàn xanh - sạch - đẹp;...

Sửa đổi lề lối làm việc, nỗ lực phục vụ nhân dân

Năm 2022, TP.Tân An triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân”. Theo đó, mỗi cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị đăng ký những mô hình, hành động cụ thể; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; cải cách hành chính sát chức năng, nhiệm vụ theo phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra kết quả”. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công vụ, giao tiếp, ứng xử gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tại Trung tâm Hành chính công TP.Tân An – đơn vị thường xuyên tiếp xúc với người dân, thái độ phục vụ là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng

Trung tâm Hành chính công TP.Tân An là đơn vị thường xuyên tiếp xúc với người dân, thái độ phục vụ là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP.Tân An - Nguyễn Hoài Phương cho biết: “Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp khoảng 200 lượt công dân, mỗi tháng giải quyết trên 2.500 hồ sơ ở nhiều lĩnh vực như đất đai, giao dịch bảo đảm, cấp giấy phép xây dựng, giấy đăng ký kinh doanh, chứng thực hộ tịch,... trong khi viên chức của đơn vị chỉ có 8 người và 2 người tăng cường, do đó, áp lực công việc là rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nỗ lực phục vụ với thái độ niềm nở, hòa nhã. Ngoài hòm thư góp ý, định kỳ hàng quí, Trung tâm còn khảo sát mức độ hài lòng đối với từng viên chức; đồng thời, phối hợp Phòng Nội vụ khảo sát mức độ hài lòng khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây".

Tương tự, tại UBND các xã, phường, nhất là tại bộ phận “một cửa”, đội ngũ cán bộ, công chức phải luôn có sự niềm nở, thân thiện, góp phần vào mục tiêu cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường 3 - Lê Thùy Dung chia sẻ: “Phường 3 là một trong những phường có số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính rất đông. Khi triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2022, Đảng ủy, UBND càng tăng cường nhắc nhở cán bộ, công chức phải phục vụ hết mình, không để xảy ra các trường hợp phàn nàn về tinh thần, thái độ phục vụ. Do đó, bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn để giải quyết công việc nhanh chóng, chúng tôi luôn phấn đấu làm việc tận tụy, thái độ ân cần để xứng đáng là công bộc của dân”.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình lâu dài, xuyên suốt, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của thành phố nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực thi tốt đạo đức công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Từ đó, góp phần tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức luôn tận tụy, gần dân./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết