Tiếng Việt | English

17/01/2017 - 11:20

TP. Tân An: Nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết

Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân An nỗ lực thực hiện đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Long An.

Trong năm, TP.Tân An tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; quan tâm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Nhờ đó, kinh tế của thành phố luôn duy trì ở mức tăng trưởng khá; tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn đạt gần 16.000 tỉ đồng. Thương mại - dịch vụ đạt nhiều kết quả, số lượng và quy mô của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hộ tiểu thương không ngừng tăng lên. Kinh tế hợp tác hoạt động ổn định.


Cầu Đúc Tân An đang khẩn trương thi công, đã thông xe kỹ thuật, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân trong dịp tết. Ảnh: Tấn Tú

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thành phố dần chuyển đổi phù hợp, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập ổn định. Thành phố tập trung phát triển nông nghiệp ven đô trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, các công trình cấp thiết phục vụ phát triển KT-XH.

Đặc biệt, Tân An đang phối hợp các cấp, các ngành thực hiện công trình trọng điểm đường Vành đai thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, phấn đấu đến năm 2020, các công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, trở thành điểm nhấn trong sự phát triển của thành phố.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được thành phố quan tâm. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đạt kết quả nổi bật. Đến nay, toàn thành phố còn 584 hộ nghèo, chiếm 1,49%. Chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng nâng lên; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các cấp học đều đạt trên 95%.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng gắn liền với đời sống nhân dân, có 79/83 ấp, khu phố có nhà văn hóa, gần 98% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 83/83 khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hóa. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vượt chỉ tiêu, đạt 87,8%; có 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, 14/14 xã, phường làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa, trợ cấp khó khăn cho người nghèo với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.


TP.Tân An đang phấn đấu xây dựng đô thị loại II hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Tấn Tú

Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng lên. Hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực, trong đó, thực hiện khá hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu của công dân.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thành phố xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Năm 2017, TP.Tân An tiếp tục phát huy mọi nguồn lực phát triển KT-XH, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng TP.Tân An ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố đoàn kết thực hiện đạt tiêu chí đô thị loại 2 trước năm 2020./.

Tường Oanh

Chia sẻ bài viết