Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 09:51

Tân Lân: Phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học Tân Lân là một trong những hội khuyến học tiêu biểu ở huyện Cần Đước (Long An). Với 3.085 hội viên ở 21 chi hội các ấp đã góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở xã.

Hội Khuyến học xã không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài mà còn tích cực cùng với địa phương thực hiện công tác xã hội học tập và giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo trong toàn cộng đồng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã vận động trên 280 triệu đồng, kịp thời cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.

Những gương gia đình nông dân sản xuất giỏi, nuôi con ăn học thành đạt được hội đưa vào sổ truyền thống và nhân rộng, như gia đình anh Trần Thanh Tùng nuôi dạy 4 con trở thành bác sĩ; gia đình Văn Thị Nấm, ông Dương Văn Long, bà Nguyễn Thị Tình, ông Nguyễn Chí Linh,... vượt khó nuôi con ăn học thành tài.

Trong năm học mới 2015 - 2016, ngoài những tiêu chí chung, Hội khuyến học xã Tân Lân quyết tâm phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương kịp thời cấp học bổng, tặng quà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với sự tích cực trong hoạt động, Hội Khuyến học xã Tân Lân đã đạt những thành tích nổi bật, được Trung ương hội tặng thưởng 1 bằng khen, UBND tỉnh thưởng 2 bằng khen,.../.

Văn Tiến Hồng

Chia sẻ bài viết