Tiếng Việt | English

23/04/2024 - 08:55

Tân Thạnh - Hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở

Xã Hậu Thạnh Tây là đơn vị cuối cùng của huyện Tân Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Tính đến ngày 17/4/2024, sau thành công của Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã hoàn thành công tác tổ chức ĐH Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 đúng thời gian quy định.

Công tác tổ chức ĐH được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính dân chủ, đúng nguyên tắc, khoa học và trình tự. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên và TN. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho nhiệm kỳ mới theo đúng cơ cấu, số lượng, chất lượng; chương trình ĐH được các cơ sở Hội xây dựng khoa học và tạo sự sôi nổi, sáng tạo của TN. Báo cáo chính trị trình tại ĐH đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. 100% ĐH cấp cơ sở đã hiệp thương cử chủ tịch hội trực tiếp tại ĐH.

Điểm mới trong công tác tổ chức ĐH điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ này là các đơn vị đã ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng video clip báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới,... ĐH diễn ra trong không khí phấn khởi, thực sự là một ngày hội của TN. Trước ĐH, các đơn vị triển khai, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng, thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

ĐH Hội LHTN Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, là ngày hội của TN trong toàn huyện. Qua đây lựa chọn những cá nhân tiêu biểu đủ các điều kiện về phẩm chất, năng lực tham gia vào Ủy ban Hội, góp phần đưa tổ chức Hội ngày càng phát triển, vững mạnh.

Sự thành công của ĐH cấp cơ sở đã cho thấy sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong huyện, tinh thần chủ động, đoàn kết của TN các đơn vị. Đây cũng là tiền đề để tiến tới tổ chức thành công ĐH Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Thạnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết