Tiếng Việt | English

19/03/2023 - 09:50

Tân Thạnh: Huy động nhiều nguồn lực xây dựng cầu giao thông nông thôn

Thời gian qua, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tập trung huy động, vận động nguồn lực xã hội cùng với ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và phục vụ dân sinh.

Năm 2022, huyện Tân Thạnh vận động xây dựng 29 cây cầu giao thông nông thôn

Đặc biệt, huyện thực hiện hiệu quả việc đối ứng vốn xây dựng cầu giao thông trên địa bàn, góp phần xóa cầu tạm, hư hỏng, xuống cấp ở vùng sâu, vùng xa của huyện. Qua đó, giúp các địa phương nâng chất tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông mới.

Trước đây, do nguồn kinh phí hạn chế, nhiều cây cầu tạm trên địa bàn huyện chưa được sửa chữa, nâng cấp kịp thời nên việc đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn. Từ khi huyện có chủ trương hỗ trợ vốn đối ứng theo tỷ lệ ngân sách nhà nước 40%, nhân dân đóng góp 10%, phần còn lại vận động xã hội hóa đã tạo động lực cho chính quyền địa phương tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng sự đồng thuận cao của nhân dân để xây mới và sửa chữa, nâng cấp hàng chục cây cầu, mỗi cây cầu trị giá hàng trăm triệu đồng. Nổi bật, trong năm 2022, với nguồn vốn đối ứng từ ngân sách, huyện vận động xã hội hóa xây dựng 29 cây cầu, đã hoàn thành 27 cây cầu, tổng nguồn vốn 9,5 tỉ đồng; trong đó, ngân sách huyện 2,8 tỉ đồng, phần còn lại do các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo hỗ trợ.

Các cây cầu sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; đồng thời, góp phần hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện. Năm 2023, huyện tiếp tục huy động, vận động nhiều nguồn lực xã hội cùng ngân sách của địa phương để hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết