Tiếng Việt | English

31/12/2023 - 14:01

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới  

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), kịp thời khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót.

Lực lượng cảnh sát diễn tập chữa cháy

UBND tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT/TTg, ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út yêu cầu nâng cao năng lực của lực lượng PCCC; củng cố các lực lượng tại khu dân cư, cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch hạ tầng (giao thông, nguồn nước,...).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu không để tình trạng xảy ra vụ việc cháy, nổ mới quan tâm đến công tác này. Vì vậy, các cấp, các ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng của người dân về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); nhân rộng các mô hình, cách làm hay, điển hình về PCCC. Coi trọng và tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch trên, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương và các ngành: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu kinh tế,... theo lĩnh vực quản lý, chuyên ngành phụ trách. Yêu cầu đặt ra là phải có sự phối hợp thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nâng cao công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC và hạn chế, giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm và khắc phục ngay những tồn tại về PCCC đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng theo phân cấp; tổ chức thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn quản lý. Tăng cường quản lý rủi ro, phối hợp rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người và di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn PCCC trong sử dụng điện; thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, an toàn trong sử dụng điện đối với các công trình, cơ sở, hộ gia đình. Qua kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm việc cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh; kiểm tra, giám sát việc chấp hành đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC nhất là với các loại hình cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, tập trung đông người như: Karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở massage.

Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp Giấy phép xây dựng. Các Công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thành lập, củng cố các đội PCCC chuyên ngành, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Diện tích từ 50ha đến 150ha trang bị 01 xe chữa cháy, từ 150ha đến 300ha trang bị 02 xe chữa cháy, từ 300ha trở lên trang bị 03 xe chữa cháy và các trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ kèm theo.

Diễn tập thoát nạn bằng dây khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương và tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo thực hiện nghiêm thẩm quyền cấp phép, quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch này nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và CNCH thời gian tới, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và doanh nghiệp; phải kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình cháy, nổ phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết