Tiếng Việt | English

20/10/2020 - 18:13

Tập huấn kỹ năng an toàn vệ sinh lao động cho quản lý, chủ doanh nghiệp

Ngày 20/10, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Long An phối hợp Trung tâm Huấn luyện an toàn Sài Gòn (TP.HCM) tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho gần 50 chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý của cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn kỹ năng an toàn vệ sinh lao động cho quản lý, chủ doanh nghiệp

Trưởng phòng Lao động việc làm - Giảng dạy nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và xã hội - Châu Công Rỡ cho biết: Tình hình tai nạn lao động những tháng qua trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, đã có những vụ tai nạn lao động gây chết người. Chính vì vậy, việc thực hiện ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng của cơ sở sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đặc biệt đã hoàn thành tập huấn cho tất cả cán bộ lao động, thương binh và xã hội của 163 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn vệ sinh lao động đến tất cả các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp để đề phòng tai nạn lao động./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết