Tiếng Việt | English

02/07/2022 - 10:57

Thẩm định nông thôn mới nâng cao cho xã Mỹ Lộc và Phước Lý

Chiều 01/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Long An do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hồ Thị Ngọc Lan làm Trưởng đoàn đến huyện Cần Giuộc thẩm định kết quả xây dựng NTM nâng cao 2 xã Phước Lý và Mỹ Lộc đến thời điểm năm 2021.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hồ Thị Ngọc Lan phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn nâng cao, hàng năm xã Mỹ Lộc có kế hoạch tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí xã NTM, đồng thời, tập trung xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao. Từ năm 2011 đến năm 2021, xã huy động gần 140 tỉ đồng xây dựng xã NTM, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 113 tỉ đồng, nhân dân đóng góp hơn 22 tỉ đồng.

Đến nay, 100% các tuyến đường xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa, bảo đảm phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hoá cho nhân dân. 100% trường đạt chuẩn Quốc gia; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Xã vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đạt hiệu quả kinh tế cao; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24 hộ.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng xã NTM nâng cao, xã Phước Lý tập trung rà soát, tổ chức lại sản xuất, tích cực truyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp vào sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế, tiêu biểu: Mô hình trồng hoa lan; mô hình Aquaponics, mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao,… Hiện thu nhập bình quân đầu người hơn 66 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3 hộ.

Đường giao thông nông thôn xã Phước Lý được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lạ, vận chuyển hàng hóa của người dân

Diện mạo nông thôn thay đổi căn bản, từ phát triển sản xuất, kết cấu hạ tầng nông thôn đến cảnh quan môi trường, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định, tạo động lực phát triển KT - XH, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hồ Thị Ngọc Lan đề nghị huyện nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh để Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu công nhận và trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Mỹ Lộc và Phước Lý đạt xã NTM nâng cao vào thời điểm năm 2021./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết