Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 14:14

Tháng chạp rộn ràng


Ảnh: Tintucmientay

Tháng chạp nghe gió vấn vương
Nghe hơi sương lạnh ngoài vườn nhẹ tênh
Tháng chạp nhộn nhịp vui lên
Bôn ba xuôi ngược yêu thêm cuối mùa
Tháng chạp rộn rã vui đùa
Tiễn ông Táo, đón gió lùa xuân sang
Tháng chạp tấp nập xóm làng
Tiếng chày giã cốm, rộn vang lúa đồng
Tháng chạp mùi mứt thơm nồng
Gọi xuân ơi ới tiễn đông đi nào
Tháng chạp tình thắm duyên trao
Cho bao đôi lứa ngọt ngào tình yêu
Tháng chạp đang nói bao điều
Đông đi vội vã yêu kiều chờ xuân….

Nguyễn Văn Kỷ

Chia sẻ bài viết