Tiếng Việt | English

25/05/2017 - 10:03

Thủ Thừa: Hiệu quả từ nguồn vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường

Thời gian qua, để xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tập trung thực hiện tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích xây dựng hố xí hợp vệ sinh

Quí I-2017, huyện giải ngân 255 triệu đồng cho 28 hộ dân trên địa bàn thị trấn, nâng tổng dư nợ cho vay từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở thị trấn Thủ Thừa lên 1,677 tỉ đồng đồng với 209 hộ vay trong 5 năm.

Nhờ nguồn vốn vay, nhiều gia đình đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh, bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hiện nay, 100% hộ dân trên địa bàn thị trấn sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 80% hộ có hố xí hợp vệ sinh.

Chương trình vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường giúp những hộ nghèo trên địa bàn thị trấn có nguồn nước sạch sử dụng, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe gia đình, cộng đồng, góp phần quan trọng nâng cao tiêu chí VSMT trong quá trình xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tuy nhiên, hiện nay, thị trấn Thủ Thừa còn khoảng 700 hộ có nhu cầu vay vốn đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch nhưng chỉ được hỗ trợ từ nguồn vốn huyện ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội mà không có chế độ vay vốn từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường./.

Mộng Đào-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết