Tiếng Việt | English

12/01/2023 - 11:50

Thực hiện chuyển đổi số, hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu tất yếu để đổi mới căn bản phương thức hoạt động của ngành, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số, năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tập trung, ưu tiên nguồn lực, quyết liệt, đẩy mạnh triển khai hiệu quả Đề án 06, thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực công tác với mục tiêu phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia, đơn vị và doanh nghiệp.

Với công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư với CSDLQG về bảo hiểm, BHXH tỉnh chủ động phối hợp các đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân (CCCD) của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội vào cơ sở dữ liệu quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia chủ động cung cấp bổ sung số CCCD/định danh cá nhân, cập nhật thông tin CCCD/định danh cá nhân vào cơ sở dữ liệu của bảo hiểm; thường xuyên phối hợp cơ quan công an tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác thực thông tin người tham gia BHXH, BHYT với CSDLQG về dân cư, bảo đảm thực hiện tốt việc đồng bộ với CSDLQG về dân cư. Qua đó, phục vụ công tác triển khai, sử dụng CCCD gắn chip trong khám, chữa bệnh (KCB) BHYT và tạo tiền đề triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ CCCD gắn chip trong KCB BHYT nhằm hạn chế, ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Toàn quốc có hơn 4,2 triệu lượt khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip (Ảnh minh họa)

Song song đó, BHXH tỉnh phối hợp Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai, thực hiện sử dụng CCCD gắn chip trong KCB BHYT. Tính đến hết năm 2022, có 186/186 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 100% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn tỉnh).

Năm 2022, BHXH tỉnh đẩy mạnh cài đặt VssID - ứng dụng giúp người tham gia tra cứu, quản lý quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng trong KCB và kèm theo nhiều tiện ích khác. Xuyên suốt các ngày làm việc trong tuần, tại bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH luôn có đội ngũ hỗ trợ cài đặt VssID cho người dân trước khi thực hiện các giao dịch. Nhiều đội, nhóm tuyên truyền trực tiếp đến các cơ quan, doanh nghiệp, các xã, phường, ấp, khu phố tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng. Tính đến hết tháng 12/2022, toàn tỉnh có 116.696 người đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Người dân trải nghiệm thí điểm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Đối với triển khai các dịch vụ công (DVC) theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, trên cơ sở tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai dịch vụ “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng” trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia. Đây là DVC được rất nhiều người dân quan tâm và đánh giá cao. Theo đó, người dân khi muốn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến có giảm trừ mức đóng chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam hoặc Cổng DVC Quốc gia. Việc này góp phần tiết kiệm thời gian giao dịch, chi phí đi lại cho người tham gia; đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 1433/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành DVC trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp và Công văn số 4076/UBND-THKSTTHC, ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC quốc gia, BHXH tỉnh phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh hoàn thiện kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp nhận hồ sơ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên phần mềm Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính bảo đảm thuận lợi nhất cho người tham gia và công tác chi trả, quản lý người hưởng.

Hiện nay, tất cả thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam đều được thực hiện trên không gian số. Điều này tạo sự thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Việc thực hiện trên không gian số cũng giúp doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ, chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin. Những lợi ích đó tiếp tục là minh chứng cho thấy công tác CĐS của ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh nói riêng đang có hướng đi đúng, mang lại những kết quả tích cực bước đầu trong việc triển khai Đề án 06, góp phần phục vụ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn./.

Minh Đức

Chia sẻ bài viết