Tiếng Việt | English

02/12/2023 - 07:05

Thường xuyên cập nhật thông tin dự án đầu tư, đôn đốc tiến độ thực hiện  

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 206 dự án bất động sản về nhà ở, dân cư – tái định cư, đô thị đã có chủ trương của UBND tỉnh đang thực hiện, còn hiệu lực pháp lý với diện tích khoảng 7.810ha.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 206 dự án bất động sản về nhà ở, dân cư – tái định cư, đô thị đã có chủ trương của UBND tỉnh đang thực hiện, còn hiệu lực pháp lý

Trong đó, có 51 dự án cơ bản hoàn thành đã hoạt động với diện tích khoảng 764ha; có 64 dự án đúng tiến độ trong tiến độ được phê duyệt với diện tích khoảng 4.498ha; có 91 dự án trễ tiến độ so với tiến độ được phê duyệt với diện tích khoảng 2.547ha.

Từ năm 2020 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư chấm dứt hoạt động 73 dự án dân cư, nhà ở với diện tích khoảng 1.045ha.

Theo UBND tỉnh, nguyên nhân do nhà đầu tư chưa chủ động triển khai, thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng, còn biểu hiện trông chờ cơ quan nhà nước phải đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Có hiện tượng nhà đầu tư đầu cơ đất không đưa đất vào sử dụng. Nhà đầu tư không bảo đảm năng lực tài chính triển khai.

Hầu hết các dự án có diện tích lớn đều phải chờ chủ trương chuyển đổi đất lúa. Vướng mắc về ranh giới, điều chỉnh biến động đất đai do thừa kế, chuyển nhượng đất đai giữa các người sử dụng đất.

Quá trình xây dựng và phê duyệt đơn giá và phương án giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư kéo dài do công tác kê biên, kiểm đếm kéo dài khó khăn (vắng chủ, không xác định được chủ sử dụng đất, chủ sử dụng đất không hợp tác,…).

Song song đó, còn khó khăn trong công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng do người dân không đồng thuận về giá bồi thường; giá đất thị trường biến động thay đổi (theo chiều hướng tăng) liên tục, hoặc do chủ sử dụng đất ở là người ở địa phương khác (như TP. HCM) mua đất để làm nơi nghỉ dưỡng không muốn bị thu hồi di dời nơi khác.  

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đến nay gây ảnh hưởng đến khả năng thực hiện dự án; năng lực của nhà đầu tư; các khó khăn về xây dựng (như giá vật tư xây dựng tăng liên tục). Đối với các dự án đủ điều kiện kinh doanh, phần lớn người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các khu dân cư, đô thị nhưng không xây dựng nhà để ở (người mua không có nhu cầu ở thực sự, chờ tăng giá để bán lại), gây ra tình trang hoang vắng tại một số khu dân cư như hiện nay.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý dự án quyết liệt hơn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, kiên quyết thu hồi dự án kéo dài do lỗi chủ quan của nhà đầu tư để bảo đảm môi trường đầu tư tỉnh lành mạnh, minh bạch. Đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt; theo dõi đánh giá thường xuyên để hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, hoặc báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện báo cáo theo hình thức, nội dung đầy đủ theo quy định.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án đầu tư. Kịp thời thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư các thông tin về tình hình thực hiện của các dự án để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết, có ý kiến chỉ đạo thực hiện. Các sở, ngành, UBND cấp huyện và nhà đầu tư thường xuyên thực hiện rà soát, báo cáo, cập nhật thông tin dự án; ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống quản lý dự án đầu tư của tỉnh (qldadt.ictlongan.vn).

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát, tổng hợp báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn, chế tài, việc giám sát, đánh giá và xử lý dự án đầu tư./.

Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết