Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 21:14

Tổ chức cưỡng chế 600 doanh nghiệp nợ thuế

Tổng số thuế các doanh nghiệp ở Hà Nội nợ là 4.600 tỷ đồng, tại TP HCM là 3.500 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9901 gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố về việc công bố thông tin và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và kèm theo phụ lục danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế trên 63 tỉnh thành phố,

Công văn nêu rõ; việc tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn đến thời điểm 30/6/2015 theo các tiêu chí như sau: là những người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn nhất trên địa bàn; là các đối tượng có các khoản tiền thuế nợ đã quá 121 ngày, cơ quan Thuế đã dùng nhiều biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, chậm nộp nhưng vẫn chưa thực hiện.

Hà Nội và TP HCM là hai thành phố có số doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất. (Ảnh minh họa)

Theo đó, hai địa phương có số doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nơi có 200 doanh nghiệp còn nợ thuế. Tổng số thuế các doanh nghiệp ở Hà Nội nợ là 4.600 tỷ đồng, trong đó Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long nợ thuế lên tới gần 400 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền nợ các doanh nghiệp là 3.500 tỷ đồng, trong đó nợ thuế lớn nhất là Công ty cổ phần dịch vụ Dầu Khí Saigon với hơn 195 tỷ đồng.

Để đảm bảo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Thuế địa phương căn cứ vào Bảng Tổng hợp danh sách người nộp thuế có số tiền nợ lớn đến ngày 30/06/2015 theo địa bàn quản lý của từng Cục Thuế để thực hiện công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời căn cứ tình hình thực tế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại ngân hàng thương mại; yêu cầu phong tỏa tài khoản hoặc biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định Luật quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước./.

PV/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích