Tiếng Việt | English

10/11/2023 - 16:38

Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

Chiều 10/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với TAND 2 cấp tỉnh Long An. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững dự và báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững thông tin đến đội ngũ cán bộ TAND 2 cấp tỉnh những nội dung cốt lõi quy định của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như Kế hoạch số 82 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững thông tin đến đội ngũ cán bộ Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh những nội dung cốt lõi quy định của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; 6 nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo Chương trình số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;…

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Chánh án TAND tỉnh – Lê Quốc Dũng, qua hội nghị nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao chất lượng công tác, phục vụ Nhân dân và uy tín của Tòa án, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức TAND 2 cấp, nhất là đảng viên, công chức có chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp; xây dựng TAND 2 cấp trong sạch, vững mạnh; tạo chuyển biến về lề lối làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; phòng, chống các hành vi tiêu cực, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của đảng viên, công chức.

Chánh án TAND tỉnh - Lê Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, qua hội nghị, ngành Tòa án tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu thu hồi tài sản tham nhũng đối với những vụ, việc do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết