Tiếng Việt | English

24/11/2015 - 07:31

Toàn tỉnh Long An có 2.417 tổ chức hội khuyến học

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến: Đại hội Hội khuyến học tỉnh Long An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2020 với 260 đại biểu, trong đó có 160 đại biểu chính thức, thời gian đại hội cuối tháng 12/2015…

Chiều ngày 23/11/2015, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Khuyến học tỉnh để nghe báo cáo và cho ý kiến một số nội dung về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội. Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Hội, trong nhiệm kỳ qua mặc dù điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tình ủng hộ; tổ chức hội ngày càng được mở rộng và củng cố, kiện toàn.

Hiện toàn tỉnh có 2.417 tổ chức hội khuyến học; trong đó có 15 hội cấp huyện, 192 hội cấp xã, 1.031 chi hội ấp, khu phố, 601 ban khuyến học trường học, 175 ban khuyến học tôn giáo, 247 ban khuyến học cơ quan, 117 ban khuyến học dòng họ, 19 ban khuyến học doanh nghiệp, 20 ban khuyến học lực lượng vũ trang; với tổng số hội viên là 350.097 hội viên, chiếm 23,33% dân số. Trong đó có 30.476 hội viên nòng cốt là đảng viên; có 301.479 gia đình hiếu học, chiếm 80,39% tổng số hộ trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Hội vận động được 291,5 tỷ đồng, cấp phát 53.850 suất học bổng với tổng số tiền là 41 tỷ đồng, 332.571 phần quà trị giá 61,6 tỷ đồng. Tính đến tháng 6/2015, tồn quỹ khuyến học ở các cấp là 40 tỷ đồng, trong đó quỹ hội ở cấp tỉnh là 5,4 tỷ đồng.


Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy (đứng) phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao nỗ lực của Hội Khuyến học các cấp trong việc xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương, đơn vị. Năm 2016 là năm diễn ra đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2020, gắn với kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, do đó các cấp Hội cần đẩy mạnh các hoạt động thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng, đồng thời chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự để Đại hội cấp tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Bí thư lưu ý, thời gian tới, Hội Khuyến học các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện giảng dạy, học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị của Hội như: Cho chủ trương Đại hội Hội khuyến học tỉnh lần thứ IV với 260 đại biểu, trong đó có 160 đại biểu chính thức, thời gian đại hội cuối tháng 12/2015; giao UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Trung ương về việc phân công cán bộ hưu trí giữ chức danh chủ chốt của các hội quần chúng không phải viết lý lịch tư pháp; về việc thực hiện Chỉ thị 70 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

CTV Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết