Tiếng Việt | English

17/09/2016 - 10:31

Tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tối 16/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức “Lễ tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015.”

Đây là năm thứ 3 Lễ tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tổ chức. Sau năm tháng phát động chương trình tại 63 tỉnh, thành phố, Ban tổ chức đã xét và chọn 189 sản phẩm tiêu biểu gửi về Hội đồng bình chọn cấp Trung ương.

Trên cơ sở đó, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đánh giá nghiêm túc, có sự khảo sát và lấy ý kiến của người tiêu dùng thông qua mạng Internet và xét chọn được 153 sản phẩm xứng đáng nhận danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 ở ba nhóm là Sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến và sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Những sản phẩm được tôn vinh đều có uy tín, chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động và thực phẩm, có đóng góp lớn cho việc thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn nhấn mạnh chương trình không chỉ nhằm tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp, phục vụ nông nghiệp tiêu biểu, mà còn mở ra diễn đàn chung để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tạo dựng, mở rộng, duy trì các mối quan hệ hợp tác và giới thiệu sản phẩm, các tiến bộ mới, kỹ thuật, công nghệ đến với cộng đồng. Đây cũng chính là cầu nối gắn kết sản phẩm của “4 nhà” (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt được những thành tựu to lớn và phát triển khá toàn diện. Những năm gần đây, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn và nâng cao đời sống cho nông dân.

Để tiếp tục khẳng định thành tựu của nông nghiệp và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015."

Chương trình cũng giúp người nông dân nắm, hiểu và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quảng bá và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất./. 

Đỗ Bình/TTXVN

Chia sẻ bài viết