Tiếng Việt | English

12/04/2021 - 16:58

Tổng dư nợ chính sách xã hội quý I - 2021 đạt hơn 3,7 ngàn tỉ đồng

Ngày 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban Đại diện quý I-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021.

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An họp đánh giá kết quả hoạt động quý I-2021.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh - Nguyễn Trọng Điệp cho biết, trong quý I-2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến phức tạp nhưng Ban Đại diện tỉnh đã quan tâm, bám sát văn bản của Trung ương, kịp thời rà soát thiệt hại do dịch bệnh gây ra để áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như những khó khăn của khách hàng vay vốn sản xuất, chăn nuôi tại NHCSXH chi nhánh tỉnh nói riêng.

Đến ngày 31/3/2021, tổng nguồn vốn đạt 3.972.775 triệu đồng, tăng 324.110 triệu đồng so với năm 2020. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương đạt 3.699.583 triệu đồng; nguồn vốn địa phương đạt 273.192  triệu đồng. Về sử dụng vốn, doanh số cho vay 3 tháng đầu năm là 301.374 triệu đồng, tổng dư nợ 3.732.201 triệu đồng. Kết quả ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể được thực hiện tốt. Các tổ chức hội, đoàn thể tại các xã, phường, thị trấn nhận ủy thác với NHCSXH tỉnh quản lý 2.676 tổ kiết kiệm và vay vốn, có hơn 115 ngàn hộ còn dư nợ, tổng dư nợ nhận ủy thác là 3.727.816 triệu đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong quý II-2021, Ban Đại diện cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo, tham mưu cấp ủy, UBND các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Quyết định số 401/QĐ-TTg, Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phối hợp các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các chính sách khác do NHCSXH thực hiện;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời ông đề nghị Ban Đại diện cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát tốt nguồn vốn chính sách trên địa bàn; chỉ đạo công tác rà soát đối tượng, xét duyệt cho vay; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu NHCSXH tỉnh tiếp tục giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng đã được phân công, tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực từ Trung ương, địa phương, vốn thu hồi cho vay quay vòng kịp thời giải ngân cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết