Tiếng Việt | English

19/10/2021 - 14:40

Tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 19/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Thanh Truyền chủ trì.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Thanh Truyền chủ trì điểm cầu Long An

Ra đời cách đây 20 năm và 10 năm nhưng Nghị quyết số 13/NQ-TW, Luật HTX 2012 đã đánh giá đúng tình hình, chỉ ra được yêu cầu, định hướng xây dựng mô hình HTX trong kinh tế thị trường và những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ước tính đến 31/12/2021, cả nước có khoảng 18.327 HTX nông nghiệp và 79 Liên hiệp HTX nông nghiệp (tăng 12.569 HTX và 71 Liên hiệp so với năm 2001) với 3,23 triệu thành viên (tăng 473 nghìn thành viên); 34.871 tổ hợp tác nông nghiệp với 628 nghìn thành viên. KTTT, HTX có những tiến bộ cả về chất lượng và số lượng. Số lượng, cơ cấu HTX nông nghiệp từ chỗ chiếm tỷ lệ nhỏ đã vươn lên đạt 70% trong tổng số HTX toàn quốc.

Đến nay, cả nước có 2.297 HTX nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong HTX và 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất. Đặc biệt, có trên 4.339 HTX nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản, bằng 24,5% tổng số HTX nông nghiệp, tỷ lệ này trước năm 2015 chỉ 5 - 7%. Tổng vốn hoạt động của các HTX nông nghiệp hiện nay khoảng 29.425 tỉ đồng, bình quân 1,61 tỉ đồng/HTX (tăng khoảng 800 triệu đồng/HTX so với năm 2013).

Sau 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, tổng ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho các HTX nông nghiệp trên cả nước đạt 7.283 tỉ đồng, cao gấp 8 lần giai đoạn trước (năm 2001 - 2012). Phong trào phát triển HTX nông nghiệp có những chuyển biến tích cực, thể hiện rõ vai trò quan trọng của HTX nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Số lượng, cơ cấu HTX nông nghiệp từ chỗ chiếm tỷ lệ nhỏ đã vươn lên đạt 70% trong tổng số HTX toàn quốc

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TW còn chậm. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn lúng túng, thiếu các giải pháp cụ thể thậm chí chưa thực sự quan tâm đúng mức. Luật HTX năm 2012 và các văn bản dưới luật tuy có nhiều điểm mới, tiến bộ so với Luật 2003 trước đây nhưng vẫn còn hạn chế cần phải sửa đổi như quy định về tỷ lệ tối đa HTX được cung ứng ra bên ngoài, quy định về thành viên và thành viên liên kết của HTX;…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Mặc dù các HTX hiện chưa có đóng góp GDP nhiều cho nền kinh tế, cho các địa phương nhưng HTX là nền tảng để thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia, đóng góp của HTX”./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết