Tiếng Việt | English

21/03/2024 - 11:30

TP.Tân An ra mắt mô hình Gia đình hội viên nông dân nói không với ma tuý  

Hội Nông dân TP.Tân An, tỉnh Long An vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình Gia đình hội viên nông dân nói không với ma túy tại phường Khánh Hậu.

Chủ tịch UBND phường Khánh Hậu - Võ Hoàng Tân trao quyết định cho các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình

Mô hình được xây dựng, thực hiện tại khu phố Quyết Thắng 2 với sự phối hợp giữa Công an phường, Hội Nông dân phường, Chi bộ khu phố Quyết Thắng 2, Chi hội Nông dân khu phố Quyết Thắng 2 trong việc vận động hội viên nông dân thống nhất trong triển khai, thực hiện, phát huy vai trò nông dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại chỗ.

Phối hợp tuyên truyền, vận động theo hướng đa dạng hoá các loại hình truyền thông, chú trọng truyền thông trực tiếp đến từng gia đình cán bộ, hội viên nông dân để vận động người dân tham gia, đặc biệt là các đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

Các ngành kết hợp MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết tình hình liên quan đến ma túy;…

Qua thực hiện mô hình nhằm tập hợp sức mạnh của các lực lượng và quần chúng Nhân dân trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống, góp phần ngăn chặn tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý; tăng cường công tác nắm tình hình, cảnh giác với tội phạm, phát huy vai trò của hội viên nông dân, bảo đảm cho khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, củng cố xây dựng các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở, thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Phạm Ngân – Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết