Tiếng Việt | English

21/09/2022 - 15:02

Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  

Ngày 21/9, tại Tiền Giang, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (TN&MT), Bộ TN&MT phối hợp Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo và tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước.

Luật BVMT năm 2020 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành. 

Trung tâm Truyền thông TN&MT phối hợp Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Bộ TN&MT xác định công tác tuyên truyền, phổ biến để giúp Luật BVMT năm 2020 thực sự đi vào cuộc sống là một công tác quan trọng, trọng tâm và được chú trọng đẩy mạnh trong thời gian qua bằng nhiều hình thức: Truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở (qua kênh truyền hình, qua kênh phát thanh, qua báo in, báo điện tử); phát hành các tài liệu, các ấn phẩm tuyên truyền về chính sách pháp luật (như tờ rơi, sổ tay hỏi đáp,...); tuyên truyền thông qua các trang tin điện tử, trang mạng xã hội;...

Hơn 100 đại biểu dự hội nghị

Mặt khác, phổ biến các nội dung của Luật BVMT năm 2020 tới những cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, các phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên trên cả nước cũng được tập trung thực hiện.

Đại diện Tổng cục Môi trường - Vũ Tài Huy trình bày một số điểm mới trong Luật BVMT năm 2020

Tại hội nghị, các đại biểu được Ban Tổ chức giới thiệu 4 nội dung trọng tâm của Luật BVMT năm 2020: Một số điểm mới về tiêu chí môi trường, ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược), ĐTM (đánh giá tác động môi trường) sơ bộ, ĐTM của Luật BVMT năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, các quy định mới về quản lý chất thải; Quy định, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR); Vai trò của truyền thông, báo chí, tuyên truyền viên với việc tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT tới cộng đồng.

Một số thắc mắc của đại biểu cũng được đại diện của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT giải thích, làm rõ./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết