Tiếng Việt | English

14/09/2015 - 15:54

Về nguồn - nâng tầm trách nhiệm phục vụ nhân dân!

Những năm qua, hoạt động Về nguồn đã ưu tiên đầu tư nhiều công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm phát triển KT-XH ở các xã vùng căn cứ kháng chiến, nơi có các gia đình chính sách, nơi đã từng nuôi giấu cán bộ cách mạng. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, giao lưu, thông thương hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho con em đi lại, học hành; người dân nông thôn được thụ hưởng quyền lợi vật chất lẫn tinh thần, tạo nhiều sức bật trong xây dựng nông thôn mới.

Được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, hoạt động Về nguồn tập trung xây dựng các kết cấu hạ tầng như: Nâng cấp, mở rộng, nhựa hóa hay bêtông hóa các con đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, gia đình nghèo khó; hỗ trợ người bị bệnh hiểm nghèo; giúp đỡ, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học,...

Qua hoạt động Về nguồn đã tạo ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân tộc, nâng tầm trách nhiệm phục vụ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tạo thêm sức mạnh nội sinh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết