Tiếng Việt | English

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Cập nhật 16-10-2020

Sáng 16/10, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bế mạc. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
Chia sẻ video