Tiếng Việt | English

Điểm tin trong tuần 30-9-2022

Cập nhật 30-09-2022

Điểm tin trong tuần 30-9-2022 với các nội dung: Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; Cụm thi đua số 4 BĐBP tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; Long An hoàn thành 34/45 nhiệm vụ cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm 2022; Bồi dưỡng kỹ năng thực hiện phỏng vấn, viết chân dung; Công an Long An tạm giữ hàng ngàn chai rượu ngoại nhập lậu.

Chia sẻ video