Tiếng Việt | English

Nỗi lo sạt lở ven kênh Dương Văn Dương

Cập nhật 23-11-2022

Hiện nay, người dân xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nơm nớp lo sợ bởi tình trạng sạt lở ven kênh Dương Văn Dương (đoạn từ cầu treo Hậu Thạnh Đông đến ranh Trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông) ngày càng nghiêm trọng. Đoạn sạt lở rộng gần 15m, dài gần 400m, cuốn trôi hàng ngàn mét khối đất và một số cây trồng bảo vệ bờ sông.

Chia sẻ video