Tiếng Việt | English

Phỏng vấn nhanh tân Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được

Cập nhật 16-10-2020

Sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội, phóng viên báo Long An onlnie có cuộc phỏng vấn nhanh tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được về những mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình đột phá quan trọng cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.
<